یادداشت

به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، این رقابتها در رشته های اسلالوم، تریک، پرش، ویک بورد و ویک سرف طی روزهای ۱۷ تا ۲۲ مرداد در شهر “چن چئون” کره جنوبی برگزار می شود. گفتنی است تیم ملی اسکی روی آب ایران نیز در این رقابتها شرکت می کند و بهمین منظور تمرینات آماده

لیکوئیدفرس با سرمایه گذاری بر روی ورزشکاران نوجوان، تیم جدید خود را معرفی نمود.

لیکوئیدفرس با سرمایه گذاری بر روی ورزشکاران نوجوان، تیم جدید خود را معرفی نمود.

کونو ریچارد رئیس سابق فدراسیون جهانی اسکی روی آب در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

بالا