یادداشت

چگونه ویک برد مناسبی بخریم

با استفاده از جدول مشخصات تولیدکننده هر برند ویک برد، می توان بهترین مدل را بر اساس نیاز و نوع استفاده قایق یا کیبل و متناسب با وزن خود انتخاب کنیم.

نمایندگان ایران در مسابقات ویک برد و اسکی روی آب قهرمانی آسیا سال ۲۰۲۲ به میزبانی کره جنوبی شرکت می کنند.

لیکوئیدفرس با سرمایه گذاری بر روی ورزشکاران نوجوان، تیم جدید خود را معرفی نمود.

لیکوئیدفرس با سرمایه گذاری بر روی ورزشکاران نوجوان، تیم جدید خود را معرفی نمود.

بالا