یادداشت

کونو ریچارد رئیس سابق فدراسیون جهانی اسکی روی آب در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

بر اساس آخرین آمار تهیه شده توسط سایت insidewake.com سیصد و هشتاد عدد از این ویک پارک ها دارای دستگاه فول سایز و بقیه از دستگاه دو ستونه بهره می برند.

مجموعه آدرنالین با همکاری اسکی روی آب کابلی فشافویه و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی از نونهالان زیر دوازده سال دعوت می نماید تا اطلاعات و سوابق ورزشی خود را تا تاریخ سیزدهم تیرماه به آدرس ( info@waterski.ir ) ارسال نمایند. آدرنالین در نظر دارد، با همکاری قهرمانان رشته ویکبرد، آقایان سروش سبحانی و

مشخصات دریاچه های اسکی روی آب

بخش اول – ویکبرد کابلی دو ستونه بیشترین طول دریاچه های ویکبرد کابلی دو ستونه، با توجه به موتورهای جدید، سیصد متر و عرض مورد نیاز برای چرخش ویکبردباز در بیشترین مقدار (در ابتدا و انتهای مسیر) سی متر است. اگرچه عمق دریاچه با استاندارد TUV، یک متر برای طول مسیر و یک متر و

بالا