BLOG

مجموعه آدرنالین با همکاری اسکی روی آب کابلی فشافویه و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی از نونهالان زیر دوازده سال دعوت می نماید تا اطلاعات و سوابق ورزشی خود را تا تاریخ سیزدهم تیرماه به آدرس ( [email protected] ) ارسال نمایند. آدرنالین در نظر دارد، با همکاری قهرمانان رشته ویکبرد، آقایان سروش سبحانی و

انجمن اسکی روی آب، حداکثر تعرفه بلیط های اسکی روی آب باشگاه ها و مراکز اسکی روی آب سرار کشور را در سال یکهزار و سیصد و نود و نه اعلام شد. این تعرفه ها بر اساس سقف قیمت اسکی روی آب تعیین گردیده و باشگاه ها و مراکز اسکی روی آب، می توانند برای

مشخصات دریاچه های اسکی روی آب

بخش اول – ویکبرد کابلی دو ستونه بیشترین طول دریاچه های ویکبرد کابلی دو ستونه، با توجه به موتورهای جدید، سیصد متر و عرض مورد نیاز برای چرخش ویکبردباز در بیشترین مقدار (در ابتدا و انتهای مسیر) سی متر است. اگرچه عمق دریاچه با استاندارد TUV، یک متر برای طول مسیر و یک متر و

بر اساس گزارش برنامه کاوشگر رادیو جوان مورخه ۶ فروردین ۱۳۹۹، چهارصد و شصت و پنج تن چوب اسکی روی آب، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ایران شده است که برابر با ۵۰۰ ست کامل اسکی روی آب است. فروشگاه اسکی روی آب پیگیر اطلاعات و مستندات برنامه کاوشگر بوده تا وارد کننده این لوازم

بالا