در حال نمایش 7 نتیجه

ویک برد 2024 DUPWAKE CHIL V

مدل مورد علاقه ورزشکار تیم داپ Tobias Michel
دارای انعطاف بسیار بالا در سر و ته تخته
 • استفاده از فرمول مقاوم و ویژه در سطح زیرین
 • دارای هسته مرکزی چوبی
 • استفاده از پلی اورتان در لبه ها
 • استفاده از ترکیب ویژه رزین فایبرگلاس جهت جلوگیری از نفوذ صدآب
 •  دارای فرورفتگی مسطح در سطح زیرین
 • دارای لبه های پخ

ویک برد DUP SDR LTD

مدل مورد علاقه ورزشکار تیم داپ CAMERON GRAHAM
 • استفاده از فرمول مقاوم و ویژه در سطح زیرین
 • دارای هسته مرکزی چوبی
 • استفاده از پلی اورتان در لبه ها
 • استفاده از ترکیب ویژه رزین فایبرگلاس جهت جلوگیری از نفوذ صدآب
 •  دارای فرورفتگی مسطح در سطح زیرین
 • دارای شیار وی شکل بلعکس

ویک برد DUP SDR PRO

مدل محبوب ورزشکاران تیم داپ
 • استفاده از فرمول مقاوم و ویژه در سطح زیرین
 • دارای هسته مرکزی چوبی
 • استفاده از پلی اورتان در لبه ها
 • استفاده از ترکیب ویژه رزین فایبرگلاس جهت جلوگیری از نفوذ صدآب
 •  دارای فرورفتگی مسطح در سطح زیرین
 • دارای شیار وی شکل بلعکس

ویک برد DUPWAKE ANTI PRO

مدل مورد علاقه ورزشکار تیم داپ ANTONI VAN DER WEKKEN PRO
دارای انعطاف یکنواخت در طول تخته مناسب برای علاقمندان به قدرت و دوام
 • دارای هسته مرکزی چوبی
 • استفاده از فرمول مقاوم و ویژه در سطح زیرین
 • استفاده از پلی اورتان در لبه ها
 • استفاده از ترکیب ویژه رزین فایبرگلاس جهت جلوگیری از نفوذ صدآب
 • دارای شیار وی شکل در سطح زیرین

ویک برد DUPWAKE ATLAS

مدل مورد علاقه ورزشکار تیم داپ Lio Sofer
ویک برد همه کاره
 • استفاده از فرمول مقاوم و ویژه در سطح زیرین
 • استفاده از پلی اورتان در لبه ها
 • استفاده از ترکیب ویژه رزین فایبرگلاس جهت جلوگیری از نفوذ صدآب
 •  دارای قوس و شیار وی شکل در سطح زیرین
 • کم شدن عرض تخته در سر و ته
 • پایین آمدن سطح تخته در سر و ته

ویک برد DUPWAKE CHIL V

مدل مورد علاقه ورزشکار تیم داپ Tobias Michel
دارای انعطاف بسیار بالا در سر و ته تخته
 • استفاده از فرمول مقاوم و ویژه در سطح زیرین
 • دارای هسته مرکزی چوبی
 • استفاده از پلی اورتان در لبه ها
 • استفاده از ترکیب ویژه رزین فایبرگلاس جهت جلوگیری از نفوذ صدآب
 •  دارای فرورفتگی مسطح در سطح زیرین
 • دارای لبه های پخ

ویک برد DUPWAKE SAPPAROD

مدل مورد علاقه ورزشکار تیم داپ  Yannick Patons
مناسب برای ریل
 • استفاده از فرمول مقاوم و ویژه در سطح زیرین
 • دارای هسته مرکزی چوبی
 • استفاده از پلی اورتان در لبه ها
 • استفاده از ترکیب ویژه رزین فایبرگلاس جهت جلوگیری از نفوذ صدآب
 •  دارای فرورفتگی مسطح در سطح زیرین
 • دارای لبه های پخ