هارنس ION SEAT KITE SONAR

هارنس نشستنی
  • ضخامت کم
  • استفاده از نئوپرن در قسمت پا
  • دارای بالشتک اضافی برای مقابله با نیروهای قوی
  • استفاده از قلاب آلومینیومی سبک

هارنس ION TEAM SERIES

هارنس
  • ضخامت کم و سبک
  • استفاده فناوری سه بعدی منطبق بر شکل کمر
  • کمربند از جتس نئوپرن و فوم ضد آب
  • استفاده از قلاب کربنی